header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Vragen over het Coronavirus
corona rivm

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening (van wassen, opbaren t/m condoleance) incl. update
Vragen en antwoorden voor beroepskrachten in de uitvaartbranche                                   

Naar overige informatie over het Coronavirus, de uitvaart en de uitvaartbranche (overzicht) met dank aan vakblad Uitvaart

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht
DELA

Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er weer meer mogelijk bij uitvaarten. Inmiddels ligt ook de piek in uitvaarten achter ons, waardoor coöperatie DELA de crisismaatregelen stapsgewijs afbouwt.
Afbouwen crisismaatregelen coöperatie DELA
Op meerdere locaties waren extra koelunits bijgeplaatst voor de opvang van overledenen. Hoewel de extra koelunits door de daling al een paar weken niet meer nodig waren, heeft DELA deze voor de zekerheid laten staan. Nu de eerste piek definitief voorbij is, zijn de extra koelunits op 12 locaties verwijderd. Ook zijn de avonden, weekenden en feestdagen niet meer nodig om waardige uitvaarten te kunnen verzorgen.
Stap voor stap herstellen van dienstverlening coöperatie DELA
Vanaf vandaag zijn een aantal zaken (weer) mogelijk:

1. Volgvervoer
Volgauto’s zijn weer toegestaan.
Er gelden nog wel een aantal regels voor het volgvervoer:
- In volgauto’s is het (gelijk aan rouwauto’s) niet mogelijk om als bijrijder op de stoel naast de chauffeur plaats te nemen.
- In volgauto’s nemen maximaal 7 personen plaats onder de voorwaarde dat deze mensen uit één en dezelfde gezinssamenstelling komen.
- Alleen mensen zonder klachten als koorts, verkoudheid, keelpijn of hoesten mogen mee.
- Ter bescherming van de chauffeur en passagiers zijn alle voertuigen voorzien van een doorzichtige, fysieke afscheiding tussen het voor- en achter compartiment. Ieder voertuig wordt na elke opdracht volledig gedesinfecteerd.

2. Rijdende laatste groet (‘drive-through condoleance’)
Momenteel mogen maximaal 30 mensen (inclusief medewerkers) aanwezig zijn bij een uitvaart. Hierdoor kan niet iedereen bij de uitvaart zijn. Voortaan kunnen kennissen, vrienden en anderen bekenden van de overleden de dierbare vanuit de auto hun laatste eer brengen of hun condoleance betuigen aan de nabestaanden. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. 21 locaties bieden daarom binnenkort de mogelijkheid voor een laatste groet vanuit de auto.

3. 30 personen bij uitvoering asbestemming buiten
Voortaan kunnen weer (maximaal) 30 personen bij elkaar komen bij een asverstrooiing (mits zij anderhalve meter afstand tot elkaar aanhouden). Als nieuwe service biedt DELA nabestaanden ook de mogelijkheid om de asbus thuis te laten bezorgen.
Per 1 juni 2020 is het volgende (weer) mogelijk bij een uitvaart:

4. 30 nabestaanden bij uitvaart
Het maximale aantal nabestaanden dat bij een uitvaart kan zijn, stijgt naar 30. Eerder waren het maximaal 30 personen inclusief de medewerkers. Uiteraard blijven nabestaanden (en hun eventuele huisgenoten) met coronasymptomen thuis.

5. Hervatten informeel samenzijn na afloop van de afscheidsbijeenkomst
Binnen de mogelijkheden van anderhalve meter afstand houden, wordt een informeel samenzijn na afloop van de afscheidsbijeenkomst weer mogelijk. Onze medewerkers worden beschermd met persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsschermen. Voor de gasten is desinfecterende handgel beschikbaar. Ook zijn er looproutes om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

6. Meegang naar de oven
Door de afgenomen drukte, komt er weer ruimte voor nabestaanden om mee te gaan naar de (crematie)oven. Om minimaal 1,5m afstand te houden tot elkaar, kunnen weer (maximaal) twee nabestaanden aanwezig zijn bij de invoer in de oven.

7. Kort face-to-face kennismakingsgesprek met uitvaartverzorger
Sinds woensdag 18 maart regelde DELA uitvaarten op afstand via telefoon of videobellen (MS Teams). Veel nabestaanden bevalt het online of telefonisch regelgesprek goed, maar anderen missen het persoonlijke contact. Nu de veiligheidsmaatregelen versoepelen, maken we korte face-to-face kennismakingsgesprek met de uitvaartverzorger weer mogelijk op een DELA-locatie. Het verdere uitwerken en regelen van de uitvaart vindt daarna nog wel op afstand plaats via telefoon of online. Bij alle face-to-face gesprekken worden de veiligheidsmaatregelen nageleefd: anderhalve meter afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitvaartverzorger en handen wassen.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief