Persbericht
cbs

Op een gemiddelde dag in het niet-doorsneejaar 2020 overleden 55 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus dat begin 2020 ons land bereikte. Ruim twee keer zo veel mensen (129) overleden aan kanker, 100 overleden aan hart- en vaatziekten. In totaal stierven per dag 461 mensen, 45 meer dan op een doorsneedag in 2019.
 
 cbs Waaraan overlijden mensen op een doorsneedag

Weinig griepsterfte in 2020
De sterfte aan kanker was net zo hoog als in 2019, aan hart- en vaatziekten stierven 3 mensen minder per dag. Een ziekte van de ademhalingsorganen was voor 29 mensen per dag de doodsoorzaak, 6 minder dan een jaar eerder. Griep, die onder deze groep doodsoorzaken valt, kwam in 2020 niet of nauwelijks voor. Aan de gevolgen van een psychische stoornis of ziekte van het zenuwstelsel, waaronder dementie, stierven per dag 55 mensen. Dat waren er 4 minder dan in 2019, en net zo veel als aan COVID-19 in 2020. 14 mensen per dag overleden door een fatale val

Aan niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals ongevallen, zelfdoding, moord en doodslag, overleden 25 mensen per dag, 1 meer dan in 2019. Bij ouderen neemt deze groep doodsoorzaken de laatste jaren toe. Dat komt volledig doordat meer ouderen overlijden aan de gevolgen van een accidentele val (onopzettelijk vallen, struikelen of uitglijden). Op een doorsneedag in 2020 overleden 14 mensen als gevolg van een fatale val. Door zelfdoding overleden gemiddeld 5 mensen per dag, in het verkeer kwamen 2 mensen per dag om het leven

cbs Waaraan overlijden mensen op een doorsneedag 1

Bron
StatLine – Overledenen, doodsoorzaak

Relevante links
Nieuwsbericht – 1 op de 8 sterfgevallen in 2020 door COVID-19

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl