header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Vragen over het Coronavirus
corona rivm

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening (van wassen, opbaren t/m condoleance) incl. update
Vragen en antwoorden voor beroepskrachten in de uitvaartbranche                                   

Naar overige informatie over het Coronavirus, de uitvaart en de uitvaartbranche (overzicht) met dank aan vakblad Uitvaart

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht
Richtlijnen catering uitvaart

Richtlijnen / handreiking catering
Het bestuursteam coronavirus heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden die richting kunnen geven aan het veilig werken in de uitvaartbranche tijdens deze coronatijd. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat bezoekers aan onze uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zo weinig mogelijk risico lopen en onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken.
De richtlijnen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Uitgangspunten zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

• Deze richtlijnen gelden voor alle (niet) leden van de brancheverenigingen Nardus, BGNU, LOB en LVC en voor onze bezoekers
• Wij maken deze afspraken zichtbaar in de panden voor onze bezoekers en medewerkers.
• Werknemers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
Voor werkgevers/ondernemers

Gebruik restaurant / koffiekamer
• Het maximale aantal bezoekers in een restaurant/koffiekamer is afhankelijk van het aantal m2 van de betreffende ruimte. Zorg dat de spreiding van de bezoekers zodanig is dat de 1,5 meter afstand mogelijk is tussen de bezoekers.
• Denk na over het faciliteren van de garderobe en communiceer hierover naar de bezoekers.
• Geef uw uitvaartverzorger een instructie mee voor de familie voor het bezoek aan het uitvaartcentrum en de horecaruimte.
• Plaats de regels voor de bezoekers duidelijk bij de ingang.
• Plaats bij de ingang van restaurant/koffiekamer een mogelijkheid om de handen te desinfecteren en wijs onze bezoekers op het gebruiken hiervan.
• Zoek naar alternatieven zodat leden uit een huishouden toch de mogelijkheid hebben om naast elkaar te kunnen zitten.
• Denk na over afscherming waardoor mensen wel kunnen condoleren maar niet fysiek met elkaar in contact kunnen komen (bijvoorbeeld hekje/bloembakken/planten).
• Geef de familie in overweging om digitaal te laten condoleren dan wel om voor alternatieve vormen van condoleren te kiezen.
• Plaats waar nodig signing op de vloer om aan te geven wat 1,5 meter is.
• Zorg voor 1 looprichting zodat bezoekers niet door elkaar heen lopen.
• Maak gebruik van een (bestaande) uitserveerbalie of buffetvorm voor het aanbieden van catering en maak waar mogelijk gebruik van hangende plastic schermen waar de medewerker achter vandaan kan werken.
• Plaats wachtlijnen op de vloer langs het buffet of uitserveerbalie.
• Richt - indien nodig - een koffie-/theecorner in en maak gebruik van signing om de afstand tijdens het wachten te bewaren.
• Zorg dat het assortiment catering voorverpakt wordt aangeboden.

Reinigen restaurant / koffiekamer
• Geef uw medewerkers een instructie over de hygiëne- en beschermingsmaatregelen en de ontvangst van onze bezoekers.
• Reinig tafels in restaurant/koffiekamer direct na ieder gebruik, maar pas wanneer de laatste bezoeker van een uitvaart is vertrokken.
• Laat buffet/uitserveerbalie schoon maken met een schoonmaakmiddel.
• Zorg dat de contactpunten en aanraakpunten na elke dienst schoon worden gemaakt op reguliere wijze.

Toiletbezoek
• Bepaal het maximum aantal personen dat tegelijkertijd van een toiletruimte gebruik mag maken (1 per 10m2). Geef dit duidelijk aan met borden.
• Zorg voor voldoende handontsmettingsmiddel.
• Intensiveer de schoonmaak van de toiletruimte. Maak schoon op reguliere wijze en geef hierbij aandacht aan het goed schoonmaken van contactpunten en wasbakken.
• Zorg voor voldoende vloeibare zeep en gebruik papieren handdoekjes.

Naleving
• Stimuleer medewerkers elkaar aan te spreken op naleving van de regels op momenten dat deze worden overtreden.
• Draag zorg voor steun aan de medewerkers vanuit managementteam.
• De ondernemer die de horecaruimte aanbiedt, is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken. De uitvaartverzorger zorgt dat alle genodigden en familie op de hoogte zijn van de richtlijnen van deze ondernemer. Overweeg om deze regels in overleg met de nabestaanden op gepaste manier mee te sturen naar de familie en genodigden voor de uitvaartplechtigheid.

Voor medewerkers
• Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.
• Houd je aan afspraken over beschermingsmiddelen en hygiëne middelen.
• Ga niet onnodig door het restaurant of koffiekamer lopen maar blijf bij het buffet of de uitserveerbalie.
• Wijs bezoekers op zitplaatsen en ken eventueel tafelnummers toe aan bezoekers.
• Spreek elkaar, en indien nodig het bezoek, aan op het niet/gebrekkig naleven van de regels.
• Werk met handschoenen aan.
• Houd spullen/servies goed schoon.

Voor bezoekers
• Schud geen handen.
• Volg de hygiëne-instructies op en maak onder andere gebruik van het handontsmettingsmiddel dat u wordt aangeboden.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen; ook van de cateringmedewerkers.
• Volg de aanwijzingen van cateringmedewerkers op.
• Maak een keuze uit de cateringproducten en raak niet alle producten aan.
• Let goed op de markeringen die zijn aangebracht op de vloer.
• Wij maken gebruik van een uitserveerbalie/buffet. Wij verzoeken u gebruik te maken van de wachtlijnen die zijn aangebracht.
• Ga niet onnodig door restaurant/koffiekamer lopen, maar neem plaats aan een tafel.
• Neem bij het afscheidnemen van nabestaanden voldoende afstand en geef geen hand.

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief