Persbericht
subsidie

Je kunt tot 1 september maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor innovatieve projecten die impact hebben op de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor rouw  en die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek. Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciĆ«le rechtspersonen en natuurlijke personen.
Subsidie voor initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en voor wetenschappelijk onderzoek

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en het ondersteunen van innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van initiatieven die zich richten op nabestaanden met normaal verlopende rouw als met (dreigende) gecompliceerde rouw.

Voorwaarden
Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovenstaande activiteiten.

Aanvragen worden verder getoetst op de criteria "meerwaarde", "publieksbenadering" en "relaties met de samenleving".

Meerwaarde
De aanvraag onderscheidt zich in inhoud, opzet en uitvoering door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeldstellende karakter van het project.
Je projectaanvraag moet een duidelijk profiel hebben en iets toevoegen aan de bestaande activiteiten op rouwgebied.

Publieksbenadering
De aanvraag geeft blijk van een doordachte en realistische publieksbenadering en het project sluit aan bij de gekozen doelgroep(en)

Relaties met de samenleving
Qua onderwerp, inhoud of uitvoering moet een aanvraag impact hebben op de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor rouw.

Subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.
Hogere aanvragen worden overigens niet in behandeling genomen.

Aanvragen
Je kunt de subsidie tot 1 september a.s. aanvragen via deze pagina

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief